Политики за поверителност


Ние (ИМЕ, ЕИК, АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ, ТЕЛЕФОН, ЕМАЙЛ ) се задължаваме да опазваме поверителността на личните Ви данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС и Директива ЕС 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се изготви настоящата Политика за защита на лични данни, която влиза в сила от 25 май 2018 г. Тази политика определя основните принципи за обработване на личните данни на посетителите на сайта hotelterminus.bg, тяхното събиране, съхранение, технически и организационни мерки за тяхната защита, както и необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване.

1. Събиране на информация:
Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите резервация, включвате се в конкурс и/или се отписвате. Събраната информация включва собствено име, бащино име, фамилия, ЕГН и/или ИД, националност, имейл адрес, телефонен номер и адрес, финансова информация или данни за издаване на фактура/вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност и финансова история/, информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за Вашите предпочитания за услуги - включително предпочитания за стая, удобства и/или други използвани услуги.
Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за Вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

2. Използване на информацията:
Всяка информация, която събираме от Вас може да бъде използвана да:
Да покрием всички изисквания на съществуващата нормативна уредба в РБългария;
Персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди;
Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;
Да подобрим нашия уеб сайт;
Да подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка;
Да се свържем с Вас чрез имейл или телефонен номер;
Да проведем конкурс, промоция или проучване;
Да Ви изпратим информационен бюлетин;
Да потвърдим Вашата самоличност при направата на резервация.

3. Поверителност при извършване на електронна търговия:
Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана, на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка, организиране на транспорт, направата на резервация.

4. Разкриване пред трети страни:
Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.
Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност, на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.
Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни, с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

5. Защита на информацията:
Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.
Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.
Използваме ли бисквитки?
Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите, като проследяват и таргетират неговите/неините интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

6. Отписване:
Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с Вашия престой, по-рядко новости за нашата компания, свързана с услугите, които предлагаме, и т.н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

7. Вашите права:
Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
(А) Плащане на такси, ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква плащане на такси.
(Б) Може да поискаме от Вас подходящо доказателство за Вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури, върху които пише Вашия физически адрес, като фактури за ток, вода, телефон).
Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.
Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.
На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт Вие се съгласявате ние да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

8. Задържане и съхранение на лични данни: 
Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта /целите/, за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

9. Изменения на настоящата декларация относно поверителността:
Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уеб сайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

10. Общи условия:
Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него, чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за не конфиденциални, без права на собственост. С приемането на политиката за поверителност давате изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от hotelterminus.bg, за маркетингови и рекламни цели и анализи на hotelterminus.bg, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

11. Съгласие:
Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.